БИБЛИОТЕКА "НИКОЛА ФУРНАДЖИЕВ" - ПАЗАРДЖИК

Справочно--библиографски и информационен отдел


ИЗДАНИЯ НА ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ
И НЕГОВИ ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧНИЯ
ПЕЧАТ

((1986--2004))
Библиогграфска справка

**
**
Пазарджик
2005


ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ


  Настоящата библиографска справка е подготвена по повод 70-годишнината от рождението на поета Любомир Левчев. Представя пълно публикуваните му произведения на български език за периода 1986-2004 г.
  До 1990 г. съществуват шест био-библиографски справки и една прикнижна библиография, които покриват творческия му период преди 1986 г.
  Материалите в библиографията са групирани в пет раздела: “Книги”, “Публикации в периодичния печат”, “Интервюта”, “Критика. Портрети” и “Спомени. Размисли. Писма”.
  Подредени са хронологично, като за всяка година в азбучен ред първо са представени описанията на издадените книги на твореца, а след тях – публикациите му в периодичния печат.
   Към изданието е приложен именен показалец. Изготвено е на базата на текущата национална библиография.
  Описанията са извършени по БДС 17264-91, БДС 15419-82 и БДС 11452-86. Библиографията е предназначена за специалисти в областта на литературата и за всички, които проявяват интерес към творчеството на Любомир Левчев.


БИОГРАФИЧНИ ДАННИ


  Любомир Левчев е роден на 27 април 1935 г. в гр.Троян. След завършването на Философско-историческия факултет на Софийския университет е редактор, а по-късно главен редактор на в.”Литературен фронт” (1961-1971). Първи заместник-министър на културата е в периода 1975-1979 г. През 1979-1989 г. заема председателското място в Съюза на българските писатели. От 1991 г. е редактор-собственик на издателска къща “Орфей” и на едноименното списание за изящна словесност.
  Първата книга на Любомир Левчев “Звездите са мои” излиза през 1957 г. Издал е повече от 30 поетични заглавия, а също и романите “Убий българина” и “Ти си следващият”. Петдесет и осем негови книги са издадени в 36 страни.
  През годините поетът е действителен член на Европейската академия за изкуство, наука и култура – Париж, член-основател на Европейската академия за поезия в Люксембург, фелоу* на Йейлския университет – САЩ и член на Международния литературен фонд – Москва.
  За творческите си изяви е носител на международните отличия:
- Златен медал за поезия на Френската академия и носител на званието Рицар на поезията (1985);
- Медал на Асоциацията на венецуелските писатели (1985);
- Награди “Мате Залка” и “Борис Полевой” – Русия (1986);
- Голямата награда на института “Александър Пушкин” и Сорбоната (1989);
- Световната награда за мистична поезия “Фернандо Риело” (1993) и др.
 
*фелоу – член на преподавателското тяло на университетски колеж


К Н И Г И


1. ВАСИЛ АНДРЕЕВ търси хора : Докум. поема / Худож. Дора Бонева. – [София] : Профиздат, 1986 (Враца : В. Александров). – 96 с.


2. МЕТРОНОМ : Стихове. – София : Бълг. писател, 1986. – 64 с.


3. ПОЕТИЧЕСКОТО изкуство : [Сб. лекции и слова]. – Пловдив : Хр. Г. Данов, 1986 (София : печ. Балкан). – 144 с. : с ил., портр. 2. изд. 2003.


4. УБИЙ Българина : Роман. – София : Бълг. писател, 1988. – 272 с. 2. изд. 1989. 2 изд. 1989.


5. РИЦАРЯ, смъртта и дявола : Стиховидения. – София : Христо Ботев, 1992. – 237 с. – (Живи страници)


6. ОТВЪД и други стихотворения. – София : Унив. изд. Св. Климент Охрдски ; Орфей, 1994. – 94 с.


7. БЕЗЛУНЕН календар : Избрани стихове 1955-1995 / Предг. Радой Ралин. – София : Хемус, 1995. – 263 с. : с ил.


8. НЕБЕСЕН срив : Стихове / Худож. Дора Бонева. – [2. изд.]. – София : Унив. изд. [Св.] Климент Охридски ; Орфей, 1996. – 75 с. : с ил., портр. 1. изд. 1995 отпеч. В САЩ.


9. ТИ си следващият : Роман от спомени. – [София] : Труд, 1998 (София : Д. Благоев 2). – 480 с. : с ил. [3.] изд. 2001. – Плевен : ЕА, 480 с. ; В кн. означено 4 изд.


10. ГЛАДИАТОР : С меч от здрач : Избрани стихове. – София : Захарий Стоянов, 1999 (София : ПК Д. Благоев ООД). – 551 с. : с ил. – (Съвременна българска поезия)


11. ПРЪСТЕН и други приготовления : Стихове. – София : Унив. изд. [Св.] Климент Охридски ; Орфей, 1999. – 83 с. 2. изд. 1999.


12. МАГНОЛИЯ : Влюбени думи / Ил. Иван Иванов-Йоаний. – [В. Търново] : Gaberoff, 2001 (В. Търново : Абагар АД). – 160 с. : с ил.


13. СЕЛЕНА : Лявото око на боговете : Стихове. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски ; Орфей, 2001. – 79 с. : с ил.


14. КАПРИЗИ : Стихове / Худож. Георги Трифонов. – Плевен : ЕА, 2002. – 64 с. : с ил.


15. ВЕЧЕРЕН акт : Стихове / Худож. Георги Лечев. – [София] : Агора ; Орфей, 2003 ([София : Агора]). – 62 с. : с цв. ил.


16. СТИХОВИДЕНИЯ. – София : Захарий Стоянов, 2003 ([София]: Образование и наука ЕАД). – 487 с. – (Поредица Българска класика) Съдържа и: Панко А н ч е в. Редове от биографията. В преддверието на изхода; Иван Г ра н и т с к и. Гладиатор с меч от здрач

ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧНИЯ ПЕЧАТ


1986


17. “... АЗ търся убежище в последните три кули на крепостта на човека: вярата, надеждата и любовта... // П л а м ъ к, 1986, № 1, с. 3-6.


18. ВАСИЛ АНДРЕЕВ търси хора : Докум. поема [за миньора]. // С ъ в р е м е н н и к, 1986 № 2, с. 3-31.


19. ВЯРНОСТ : [Стихотворение]. // С ъ в р е м е н н и к, 1986, № 1, с. 27.


20. ДЪЛГ. – Пелин. – Клаустрофобия : [Стихотворения]. // Л и т. ф р о н т, № 29, 17 юли 1986, с. 4.


21. НЕЩО за сърцето : [Стихотворение]. // Л и т. ф р о н т, № 42, 16 окт. 1986, с. 4.


22. ПЪРВИЯТ : [Стихотворение]. (С полета на априлското вдъхновение). // В е ч. н о в и н и, № 59, 11 март 1986.


23. СБОГОМ : [Стихотворение]. // Л и т. ф р о н т, № 40, 2 окт. 1986, с. 7.


24. СБОГОМ на Дечко Узунов : Стихотворение. // О т е ч е с т в о, 1986, № 9, с. 2.


25. СВЕТОВЕН конгрес на поетите : Стихотворение. // С ъ в р е м е н н и к, 1986, № 4, с. 88.


26. ТВОРЧЕСКОТО начало : Изказване пред участниците в междунар. среща “Децата и мирът”. // Л и т. ф р о н т, № 47, 20 ноем. 1986, с. 1, 8.


27. ХАОТИЧЕН спомен. – Побратимяване : [Стихотворения]. // Л и т. ф р о н т, № 5, 30 ян. 1986, с. 1.


28. ХЕЙ, човечество, върни се при човека : [Стихотворение]. // С е п т е м в р и, 1986, № 6, с. 5-6.


29. ШЕСТА международна писателска среща – София `86. // Л и т. ф р о н т, № 44, 1 ноем. 1986, с. 1, 2, 3, 4.
Съдържа и: Любомир Л е в ч е в. Чрез нас говори животът.

1987


30. БЯГАЙ! : [Стихотворение]. // Т р у д, № 186, 8 авг. 1987.


31. ГРАДИНАТА преди рая : [Стихотворение]. // Л и т. ф р о н т, № 23, 4 юни 1987, с. 1.


32. ДО сърцето на България. // Л и т. ф р о н т, № 51, 17 дек. 1987, с. 1, 6. Прощално слово за Камен Зидаров.


33. НЕЖНО небе : [Стихотворение]. // Р а б. д е л о, № 268, 25 септ. 1987.


34. НЕЩО за сърцето : [Стихотворение]. // В е ч. н о в и н и, № 229, 1 окт. 1987.


35. ПАРЛАМЕНТ на човешката съвест. // Л и т. ф р о н т, № 9, 26 февр. 1987, с. 6. Слово на Московския форум “За безядрен свят, за оцеляване на човечеството”.


36. ПАСО добле : [Стихотворение]. // Л и т. ф р о н т, № 30, 23 юли 1987, с. 1.


37. ПЕСНИЧКА за Мамаев Курган : [Стихотворение]. // В е ч. н о в и н и, № 108, 10 май 1987.

38. ПРИЧАСТИЕ : [Стихотворение]. (Празник на поезията `87). // Л и т. ф р о н т, № 40,1окт. 1987.

1988

39. БЪЛГАРИЯ – болка и утеха на поета. // Л и т. ф р о н т, № 3, 14 ян. 1988, с. 1, 7.


40. БЪЛГАРСКИЯТ евреин. // Л и т. ф р о н т, № 48, 24 ноем. 1988, с. 1, 7.


41. И вечността се свечерява. – Вече съм другаде : [Стихотворения]. // Л и т. ф р о н т, № 47, 17 ноем. 1988, с. 4.


42. КОПРИВА : Стихотворение. // С ъ в р е м е н н и к, 1988, № 4, с. 3-4.


43. ПЕРЕСТРОЙКА или рими за храма : [Стихотворение]. // Н а р. к у л т., № 27, 1 юли 1988.


44. ПИСМО. – Тайна : [Стихотворения]. // Л и т. ф р о н т, № 26, 23 юни 1988, с. 1.


45. ПРЕДИСТОРИЯ : Стихотворение. // Б ъ лг. - с ъ в. д р у ж б а, 1988, № 8, с. 15.


46. СЪДБА народна – съдба писателска : Слово. // Л и т. ф р о н т, № 52, 22 дек. 1988, с. 1, 4.


47. СЪС силата на таланта, с вярата на народа. // Р а б. д е л о, № 354, 19 дек. 1988.


48. ТАЛАНТЛИВО творчество за народа, отговорност пред бъдещето. // Н а р. м л а д е ж, № 157, 19 юли 1988. Съдържа и: Любомир Л е в ч е в. Най-точната оценка.

1989

49. А всеки чака друго : [Стихотворение]. // Р а б. д е л о, № 245, 2 септ. 1989.


50. ВАРИАЦИИ на тема пясък : [Стихотворение]. // Л и т. ф р о н т, № 3, 19 ян. 1989, с. 3.


51. ЛЮБОВ във военната болница или почит към Великата френска революция : [Стихотворение]. // Р а б. д е л о, № 50, 19 февр. 1989.


52. ОЩЕ един ден живот или 17.V.1989 : [Стихотворение]. // П у л с, № 42, 17 окт. 1989, с. 6.


53. ПАНИХИДА за Дечко Узунов : [Стихотворение]. // З е м. з н а м е, № 41, 28 февр. 1989.


54. ПРЕУСТРОЙСТВОТО и литературата : Слово на VІ конгрес на СБП. // Л и т. ф р о н т, № 11, 16 март 1989, с. 3.


55. САТИРИКОН `89 : [Стихотворение]. // Л и т. ф р о н т, № 19, 11 май 1989, с. 3.

1990

56. ИЗ “Предисловие” : Стихотворения. // О т е ч е с т в о, 1990, № 20, с. 34. Предговор. – Знаме. – Никое време. – Южно от Мадрас.


57. ИЗБОР на цвят : [Стихотворение]. // С е п т е м в р и, 1990, № 2, с. 98-102.


58. КАБАЛА : Стихотворения. // С и г н а л БВ, 1990, № 11, с. 4. Корона. – Мъдрост. – Разум. – Милост. – Красота. – Царство.


59. КОЛЕДА: [Стихотворение]. // Б я л а л я с т о в и ц а, 1990, № 1, с. 73-76.


60. НИКОЙ не е погребан в небесата. // Л и т. ф о р у м, № 51-52, 20 дек. 1990, с. 1, 3.


61. ПО нишката на Ариадна. // Б ъ л г. в о и н, 1990, № 5, с. 8-9. По повод ст. на Стефан Влахов-Мицов “Лабиринт без изход. Метаморфозите на априлските поети”, Бълг. воин, № 4.


62. ПРЕДГОВОР : [Стихотворение]. // О т е ч. в е с т н и к, № 13539, 18 окт. 1990.


63. СМЪРТТА дойде на Рождество... – Коледа : [Стихотворения]. // Л и т. ф о р у м, № 43, 25 окт. 1990, с. 4.

1991

64. МИКРОСКОПИЧНА балада : Стихотворение. // О р ф е й, 1991, № 1, с. 45-46.

1993

65. БАВНО. – Стихотворение : [Стихотворения]. // В е ч. н о в и н и, І, № 65, 6 апр. 1993.

66. ВРЕМЕ за сеитба. – Полусън. – Мистерия : [Стихотворения]. // Л и т. в е с т н и к, ІІІ, № 1, 11-17 ян. 1993, с. 5.

67. ОБУВКИТЕ на моя син : [Стихотворение]. // Л и т. в е с т н и к, ІІІ, № 47, 29 ноем.- 5 дек. 1993, с. 4.

68. ПЪТЯТ за Томи : Стихотворение. (Лит.). // О р ф е й - O r f e u s, 1993, № 2-3, с. 26-27.

1994

69. ПЪТЯТ за Томи : [Стихотворение]. (Бълг. литература). // Б ъ л г. п и с а т е л, № 20, 27 септ.- 3 окт. 1994, с. 8.

70. ТОЧКА : Стихотворение. // О р ф е й – O r f e u s, 1994, № 1, с. 38.

1995

71. БЕЗЛУНЕН календар. – Утринно скитане из Ню Лондон. – Послание : Стихотворения. // О р ф е й – O r f e u s, 1995, № 1, с. 35-39.

72. ГИБЕЛТА на Гомор : [Стихотворения]. // Ф а к е л, ХV, 1995, № 2, с. 71-75.Картата на света в една чакалня. – Гибелта на Гомор. – Портрет на град, наметнат с буря.

73. НЕБЕСЕН срив. – Поет в Ню Йорк : Стихотворения. (Лит.). // Г л а с, 1995, № 13, с. 11- 12.

74. ХЛЯБ : Стихотворение. (Лит.). // П р о г л е д, 1995, № 1-2, с. 20-22.

1996

75. ДОЙРАН. – Чистота : [Стихотворения]. // 2 4 ч а с а, VІ, № 326, 27 ноем. 1996, с. 23.

76. КАПРИЗ № 13. – Каприз № 14 : Стихотворения. // О р ф е й – O r f e u s, 1996, № 1, с. 14- 15.

77. САТУРНОВА пукнатина. – Игра на звяра в клетка. – Недостатъчно основание : Стихотворения. (Бълг. лит.). // С ъ в р е м е н н и к, 1996, № 2, с. 60-62.

78. ФАР : [Стихотворение]. (Бълг. лит.). // Т р у д, LІ, 12 окт. 1996, с. 25.

1997

79. КРАЙЩНИК. – Това е. – Последната чаша мир : [Стихотворения]. (Бълг. лит.). // Б ъ л г. п и с а т е л, ІV, № 2, 1 апр. 1997, с. 6.

80. ПРОЛЕТНА виола. – Лятна цигулка. – Есенно виолончело. - И зимен клавесин : [Цикъл стихотворения]. // Т р у д, LІ, № 209, 2 авг. 1997, с. 24. С кратки бел. за автора.

81. ПРЪСТЕН от пръст. – Борисфен. – 32. Rue de laborde : Стихотворения. // С ъ в р е м е н н и к, ХХV, 1997, № 4, с. 218-221.

82. MEMORIAL day. – Вселената е анонимен автор. – Мостът на устието : [Стихотворения]. (Бълг. лит.). // Б ъ л г. п и с а т е л, ІV, № 13, 23 септ. 1997, с. 2.

1998

83. КАК да се освободи бъдещето от миналото? Как да се освободи миналото от бъдещето? : [Есе]. (Лит.). // П о н е д е л н и к, 1998, № 12, с. 103-107.

84. СТИХОВЕ. (Лит.). // П о н е д е л н и к, 1998, № 12, с. 93-102. Кей може би добър за Ной. – Вътрешната градина. – Утрешен хляб.

1999

85. СБОГОМ ХХ век : Стихове на 17 български поети. // П о н е д е л н и к, ІІ, 1999, № 12, с. 134-152.
Съдържа и : Любомир Л е в ч е в. Микроскопична балада.

86. СПАСЕНИ преоткриват Борисфен : [Стихотворение]. // Б ъ л г. п и с а т е л, VІ, № 4, 26 ян. 1999, с. 1.

2000

87. КАКВО да се прави? : Изказване на срещата дискусия “Карл Маркс – мислителят на хилядолетието”. // Д у м а, ХІ, № 56, 9 март 2000, с. 13.

88. ПАК за буквите. // З е м я, ХІ, № 207, 30 окт. 2000, с. 8.

89. ПОСЛЕДЕН каприз : [Стихотворение]. // Т р у д, LІV, № 113, 27 апр. 2000, с. 13.

2001

90. ВИЖДА се краят на историята. // С т а н д а р т, № 3189, 14 ноем. 2001, с. 23. Есе върху тезата на Ф. Фукуяма.

91. ДА слушаш стихове на непознат език. – Семантични семена : [Стихотворения]. // Т р у д, LVІ, № 319, 24 ноем. 2001, с. 27.

92. ЗАПАДНИЯТ канон : [Есе]. // С т а н д а р т, № 3048, 25 юни 2001, с. 14-15.

93. ЛАТЕРНА : [Стихотворение]. (Лит.). // В е з н и, ХІ, 2001, № 1, с. 110.

94. ЛЕГЕНДАТА за Европа. // С т а н д а р т, № 2979, 9 апр. 2001, с. 16. Размисли за миналото и бъдещето на континента.

95. НОЕВИЯТ ковчег : [Пътепис]. (Лит.). // С т а н д а р т, № 3121, 6 септ. 2001, с. 31.

96. ОСВОБОЖДЕНИЕТО [1878]. // С т а н д а р т, № 2942, 3 март 2001, с. 12.

97. ПОТАПЯНЕ в утопията : [Есе]. // С т а н д а р т, № 2931, 20 февр. 2001, с. 14.

98. ПЪРВАТА есен на последния век : [Проза]. // С т а н д а р т, № 3217, 12 дек. 2001, с. 23.

99. РОЖДЕСТВО : Исус Христос си остава първият нежен революционер. // С т а н д а р т, № 3227, 22 дек. 2001, с. 8.

100. САНТИМЕНТАЛНО извинение в единствено число : [Есе]. // С т а н д а р т, № 3090, 6 авг. 2001, с. 13.

101. УЛИЦАТА, която ни пресича живописно : [Есе]. // С т а н д а р т, № 2962, 23 март 2001, с. 11.

102. ЧАСЪТ на преговорите : [Полит. есе]. // С т а н д а р т, № 3045, 22 юни 2001, с. 11.

2002

103. ИМА ли гроб безсмъртието. (Религия). // С т а н д а р т, № 3441, 31 юли 2002, с. 23. Есе върху гръцката теогония.

104. КЛЮЧ : [Стихотворение]. (Бълг. лит.). // Т р у д, LVІ, № 205, 27 юли 2002, с. 27.

105. КОЛОСИТЕ на ХХ век : [Полит. есе]. // С т а н д а р т, ХІ, № 3530, 28 окт. 2002, с. 28; № 3532, 30 окт. 2002, с. 23.

106. МЪЛЧАНИЕТО вече тежи като олово : [Полит. есе]. (Вътрешна политика). // С т а н д а р т, Х, № 3261, 30 ян. 2002, с. 24.

107. ПРЕДИ да запалим бенгалския огън : [Есе]. // С т а н д а р т, ХІ, № 3584, 21 дек. 2002, с. 15.

108. ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ. – Недалеч от брега : [Стихотворения]. // П л а м ъ к, ХLV, 2002, № 1-2, с. 97-98.

109. РАЗРЕЗ на времето : [Есе]. (Бълг. лит.). // С т а н д а р т, Х, № 3242, 11 ян. 2002, с. 15.

110. СБОГОМ на плеядите : [Проза]. (Бълг. лит.). // С т а н д а р т, Х, № 3369, 20 май 2002, с. 28.

111. AQUILA noncapit decit. – Стъклени състояния. – Херметика : [Стихотворения]. // С ъ в р е м е н н и к, ХХХ, 2002, № 3, с. 61-63. Съдържа и бел. за авт.

2003

112. ВОЙНАТА събуди духа на Гилгамеш : [Есе]. // С т а н д а р т, ХІ, № 3697, 17 апр. 2003, с. 23.

113. ИЗБОРИ и на нашата улица : Докога ще отпиваме, за да не прелее чашата на търпението. // С т а н д а р т, ХІ, № 3810, 12 авг. 2003, с. 12.

114. РАЗДЕЛЯЙТЕ властите, но не и хората : [Полит. есе]. // С т а н д а р т, ХІ, № 3839, септ. 2003, с. 18.

2004

115. ИЗ ведро. – Вечност : [Стихотворения]. // Д у м а, ХІV, № 83, 10 апр. 2004, с. 28.

116. ИРЛАНДСКИ измислици : [Стихотворение]. // Т р у д, LХVІІІ, № 1, 3 ян. 2004, с. 27.

117. КАМЪКЪТ. – Стената : [Стихотворения]. // Т р у д, LХVІІІ, № 100, 10 апр. 2004, с. 31.

118. ПОЛИТИЦИ, семантици и други птици : [Полит. есе]. // С т а н д а р т, ХІ, № 3966, 21 ян. 2004, с. 24.


ИНТЕРВЮТА


119. БОТЕВ е там, където има борба. В кръвта ни е от люлката до гроба. // П о г л е д, № 1, 6 ян. 1986, с. 1, 8-9.
Разговор с Л. Левчев, Е. Каранфилов и М. Шопкин, организиран от ред. на вестника на тема “Ботев и днешния българин”.

120. ЗА поезията : Интервю. // П л а м ъ к, 1986, № 7, с. 78-86.

121. ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ. // П и с а т е л и на стадиона : [Интервюта] / [Състав.] Станчо
Станчев, Чавдар Добрев. – Пловдив, 1987, с. 198-206.

122. КУЛИТЕ : Троен разговор с [Любомир Левчев, Виталий Коротич и Феликс Кузнецов по проблеми на съвременността и литературата]. // П а н о р а м а, 1988, № 5, с. 216-237.

123. СЛЪНЧЕВАТА гора. // Н а р. к у л т., № 35, 1 септ. 1989, с. 1, 5.

124. МЪЛЧАНИЕТО. // К у л т у р а, № 50, 14 дек. 1990, с. 6.

125. ТИ си следващият. За времето, властта и нейните възможности, за Георги Марков и съдбата на поетите. // О т е ч. в е с т н и к, № 13539, 18 окт. 1990.

126. ...АЗ съм човек на звездите. // В е ч. н о в и н и, ХLІ, № 100, 27 май 1992. Интервю за творческия свят на поета.

127. [ИНТЕРВЮ за жизненото и творческо кредо на поета]. // 1 0 0 0 д н и, № 43, 12 юни 1992, с. 13.

128. ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ. “Обичай само това, което не можеш да изгубиш...”. // К ъ н е в а, Виолина. Истина за всеки от нас : Интервюта с изтъкнати български творци. – С., 1993, с. 89-99.

129. НЕ съм се отказал от нито един свой стих. // 1 6 8 ч а с а, ІV, № 49, 6 дек. 1993, с. 35, 42.


130. БОСКЕ, Ален. Надежда без идеология – управление без диктатура : Разговор / Ален Боске ; Разговора води Любомир Левчев. (Политика). // О р ф е й – O r f e u s, 1994, № 1, с. 18-20.

131. БОХЕМИТЕ [в литературата] са чужденци навсякъде и изпитват носталгия по нещо безвъзвратно изгубено. // К о н т и н е н т, ІІ, № 47, 25 февр. 1994, с. 16.

132. ВЯРВАМ в по-доброто бъдеще на българската духовност. (Бълг. лит.). // Н о в и н и, І, № 246, 5 дек. 1994, с. 10-11. Подпис: Продрум Димов

133. ОТВЪД илюзиите. // Л и т. в е с т н и к, ІV, № 42, 28 ноем. – 4 дек. 1994, с. 3, 13. Интервю за творческите виждания на поета.

134. НЕ вярвам в бързи чудеса / Интервюто взе Мария Митева. // А н т е н и, ХХV, № 48, 29 ноем. 1995, с. 6.

135. ПОЕТЪТ си остава рицар на загубите / Интервюто [с поета] взеха Лили Пипонкова, Любен Генов. (Бълг. поезия). // Н о в и н и п л ю с, № 45, 9-15 ноем. 1995, с. 11-12.

136. ЗА глупака “Я надуй, дядо, кавала” е поръчкова поезия / Разговаря Нада Нешева. (Бълг. поезия). // Т р у д, LІ, № 286,, 18 окт. 1996, с. 9.

137. ЗА испанското гражданство на интербригадистите и духовното помирение / Записа Валентин Михов. (Култура). // Н о в и н и п л ю с, № 13, 30 март – 5 апр. 1996, с. 10.

138. ИМА висша справедливост, всеки си получава заслуженото / Интервю на Елена Коцева. (Лит.). // С т а н д а р т, № 1292, 23 апр. 1996, с. 8.

139. ЛОВЕЦ на миражи / Интервюто взе Снежана Кънева. // З е м я, VІІ, № 238, 3 дек. 1996, с. 3.

140. “ПОНЯТИЕТО дисидент е част от манипулацията на властта над интелектуалците” / [Разговора води] Пепа Витанова. (Лит.). // С е г а, 1996, № 35, с. 18-19.

141. МЕЖДУ две звезди на земята / [Записа] Тодор Токин. // Т р у д, LІ, № 1, 2 ян. 1997, с. 9, 10.

142. НИКОГА не заличавам следите си : Интервю [с поета] / Албена Атанасова. // С т а н д а р т, № 1818, 10 окт. 1997, с. 9.

143. ПОЕЗИЯТА – това е друга държава / [Разговора води] Нада Нешева. // Т р у д, LІ, № 214, 7 авг. 1997, с. 16.

144. ПОЕТЪТ е беглец от собствения си затвор : Интервю [с поета] / Иван Матанов. (Бълг. лит.). // 2 4 ч а с а, VІІ, № 167, 21 юни 1997, с. 13.

145. ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ, Канстантин Павлов, Иван Динков, Иван Цанев. Времето не е
алиби за бездарието, нито за безсилието, шансове за поезията има, за поетите шансовете са малки. // Я н е в, Георги. Срещи. – София, 1998, с. 31-35. Среща в Стара Загора и интервю с тях.

146. ЖИВОТЪТ ми повтаря трагичната орис на България / Разговаря Елена Коцева. // К е ш, VІ, № 22, 5-11 юни 1998, с. 30.

147. НЕ разчиствам сметки / Нада Нешева. (Лит.). // Т р у д, LІ, № 114, 30 апр. 1998, с. 14. Интервю с писателя за романа му “Ти си следващият”.

148. НИКОЙ не ме управлява : Интервю [с поета] / Кристина Патрашкова. // С е г а, І, № 49, 4 март 1998, с. 16-17.

149. ОТМЪЩЕНИЕТО на думите не е свършило : Надя Попова разговаря с ... (Лит.). // В е з н и, VІІІ, 1998, № 2, с. 39-41.

150. ПИСНАЛО ми е от общонационални лечители / [Записа] Соня Димитрова. // С т а н д а р т, № 1965, 16 март 1998, с. 7.

151. САМО фабриката за врагове върши отлично работата си у нас : Интервю [с поета] / Кристина Патрашкова. // М о н и т о р, І, № 39, 11 ноем. 1998, с. 14.

152. ЗАЩО нямаме аристокрация? : Поетът ... специално за в.”Пари” / Галина Минчева. // П а р и, ІХ, № 195, 17 септ. 1999, с. 12.

153. ЛЕВЧЕВ пак излита, хилядолетия му флопят в главата / [Разговаря] Миряна Башева. // С е г а, ІІІ, № 283, 4-5 дек. 1999, с. 15.

154. НИКОЙ не е убил призрак : С ... разговаря Тодор Токин. // Т р у д, LІІ, № 231, 25 авг. 1999, с. 9; № 232, 26 авг. 1999, с. 11.

155. ПОКАЯНИЕТО е тайнство / [Разговора води] Неда Попова. (Бълг. лит.). // С т а н д а р т, № 2281, 8 февр. 1999, с. 7.

156. РАЗЕДИНЕНИ сме пред олтара на Отечеството / [Записа] Иван Матанов. // С т а н д а р т, № 2518, 5 ноем. 1999, с. 10. Интервю с писателя.

157. ДА гледаме светло : Интервю [с] поета ... / Кристина Патрашкова. // М о н и т о р, ІІІ, № 683, 23-24 дек. 2000, с. 16.

158. “ОРФЕЙ спи и аз не мога да мина” / Интервю [с писателя] на Мария Николаева. // 1 6 8 ч а с а, ХІ, № 17, 28 апр.- 4 май 2000, с. 19, 20.

159. ПОЛИТИКАТА трябва да се прави от интелектуалци : С ... разговаря Светлана Джамджиева. // Т р у д, LІV, № 201, 26 юли 2000, с. 9.

160. ПРАЗНИКЪТ май не се получи : С ... разговаря Тодор Токин. // Т р у д, LІV, № 1, 4 ян. 2000, с. 9.

161. САМОУБИВАМЕ се. Боговете залязват и пак изгряват / [Записа] Неда Попова. // С т а н д а р т, № 2607, 21 февр. 2000, с. 10. Интервю за бълг. народопсихология и култура.

162. СЪРЦЕТО на елита е кесия за пари : Днес поезията е демитологизирана. Олимп е купен от бизнесмени, твърди …/ [Разговора води] Иван Матанов. // С т а н д а р т, № 2842, 17 ноем. 2000, с. 26.

163. ЗАКЛЕВАМ ви: Не се обвързвайте! / [Записа] Пенчо Ковачев. // 2 4 ч а с а, Х, № 51, 20 февр. 2001, с. 11.

164. ЖЕСТОК гений ни анатемоса : С поета … разговаря Неда Попова. // Т р у д, LVІ, № 288, 18 окт. 2002, с. 10-11.

165. КОЙТО отнема свобода, сам губи своята : С поета и писателя ... разговаря Татяна Явашева. // П а р и, ХІ, № 249, 27 дек. 2002, с. 23.

166. ПОЛУЧАВАМЕ от Европа общи приказки и заеми : Интервю [с писателя] / Кристина Патрашкова. // 2 4 ч а с а, ХІІ, № 314, 13 ноем. 2002, с. 13.

167. У нас гласът народен не е глас Божи : Поетът ... [пред “Монитор” по вътрешнополит. въпроси] / Капка Георгиева. // М о н и т о р, ІІІ, № 966, 15 ноем. 2002, с. 16.

168. ДУХЪТ на българския народ е част от класическите ценности на историята...: [Интервю с писателя] / Татяна Любенова. // П у л с, ІІІ, № 22, 24 ноем. – 7 дек. 2003, с. 3.

169. ЗАЩО не съм дете : С [поета] ... разговаря Нада Нешева. // Т р у д, LХVІІІ, № 354, 24 дек. 2003, с. 10-11.

170. ТЕЛЕВИЗИЯТА не измества изкуството, защото и тя може да бъде изкуство / : [Разговора води] Валентин Робов. // Б ъ л г. а р м и я, LІХ, № 15749, 12 дек. 2003, с. 14.

171. ИНТЕРНЕТ и SMS-поезията са изкушението на младите [български поети]. // 2 4 ч а с а, ХІІІ, № 60, 1 март 2004, с. 37.

172. ИСКАМ да дам ключ на бъдещето : [Разговор с] поета ... / Елена Кръстева. // М о н и т о р, V, № 1830, 17 апр. 2004, с. 17.


КРИТИКА. ПОРТРЕТИ


173. БАЛЕВ, Милко. Огънят не свети за себе си : [Слова, докл., изказвания за дейността и творчеството на Людмила Живкова]. – София : Партиздат, 1986. Рец.: Любомир Левчев. // П а р т. ж и в о т, 1986, № 16, с. 93-94.


174. ВАСИЛЕВА, Лариса. Зимна дъга : Избрани стихове / Подб. и прев. от рус. [с послесл.] Марин Георгиев ; [С предг. от Любомир Левчев]. – София : Нар. култура, 1986. – 104 с.


175. КОЛЕВ, Желязко. Политзатворници : Спомени [1934-1937] / [С предг. от Любомир Левчев]. – София : Нар. младеж, 1986 (Варна : печ. Ст. Добрев-Странджата). – 423 с. , 12 л. : портр., ил., факс.


176. ФЕДОРЕНКО, Николай. Литературни записки / Прев. от рус. Лилия Илиева и др. ; [С
предг. от Любомир Левчев]. – София : Нар. култура, 1986 (В. Търново : печ. Д. Найденов). – 399 с., 1 л. : портр.


177. ХРИСТО КЪРПАЧЕВ. Земята на Ботев и Левски : Поезия, публицистика, док. спомени за поета-партизанин / Състав. и ред. Магдалена Шишкова ; Предг. Любомир Левчев. – София : Бълг. писател, 1987 (В. Търново : печ. Д. Найденов). – 368 с., 8 л. :ил., портр., факс.


178. РОЗИН, Емил. И търся далечен еделвайс : [Стихотворения] / [С предг. от Любомир Левчев]. – София : Нар. младеж, 1987 (Враца : В. Александров). – 71 с.


179. МИНЧЕВ, Минчо. Таран : Стихове / [С предг. от Любомир Левчев]. – София : Бълг. писател, 1988 (Враца : печ. В. Александров). – 64 с.


180. НАГРАДА за умората. // Н а р. к у л т., № 49, 2 дек. 1988, с. 8. Творчески портрет на Хусто Хорхе Падрон.


181. САРНЕЙ, Жозе. Посока на водите : Проза и поезия : [Сборник] / Прев. от португ. Георги Александров, М. Дренска, Г. Белев ; Худож. Владислав Паскалев ; [С предг. от Любомир Левчев]. – София : Нар. култура, 1989. – 191 с. : с цв. ил., портр.


182. ГЕЧЕВ, Стефан. Поезия : Лирика, поеми / [С предг. от Любомир Левчев]. – София : Бълг. писател, 1990 (Враца : печ. В. Александров). – 112 с. Стиховете в кн. са писани между 1966-1986 г.


183. ИЗ личните бележки за Христо Ботев. (Бълг. литература). // Н о в и н и п л ю с, № 1, 6- 12 ян. 1996, с. 5.


184. НАЧЕВ, Цветан. Кокичета зиме : Стихотворения / [С предг. от Любомир Левчев, Иван Гранитски] ; Ил. Анри Матис. – София : З. Стоянов, 1997. – 79 с. : с ил.


185. МЕРЕДИТ, Уйлям и др. Белият остров : [Сб. стихотворения] / Уйлям Мередит, Ричард Хартайс ; [Предг. Любомир Левчев] ; Худож. Стоимен Стоилов = The white island / William Meredith, Richard Harteis. – [Добрич] : Елка Няголова, 1998 ([Варна : Бряг принт]). – 58 с. : с ил, портр. Паралел. текст на англ. ез. / Прев. А. Филипов, В. Левчев., Г. Белев, Г. Венин, Е. Няголова, И. Белев, М. Николаева, М. Парашкевова, Ш. Кирова.


186. ВИСОЦКИ, Владимир Семьонович. Стихове = Стихи и др. / Владимир Висоцки ; [Предг. Любомир Левчев]. – [София] : Орфей, 2000 (София : Ango Boy). – 74 с. : с ил., портр., факс.


187. ЖОГОВ, Борис. Ритмувани пространства : [Стихотворения] / Предг. Любомир Левчев. – София : Д-во Гражданин, 2001 ([София : Симолини]). – 80 с.


188. МАТАНОВ, Иван. Мъртвият кораб : Поезия / [Предг. Любомир Левчев] ; Худож. Свилен Блажев. – Пловдив : ИК Жанет-45, 2001. – 120 с. : с ил.


189. ПАНЧЕВ, Панчо Борисов. Дневник на слончето Моди : Роман за деца / Дядо Пънч ; С карт. от Ляни ; [Предг. Любомир Левчев]. – София : Орфей ; Варна : Славена, [2001] (Варна : Славена). – 48 с. : с ил. Дядо Пънч – псевд. на Панчо Панчев; Ляни – псевд. на Елияна Търновска.


190. ПАСКОВ, Виктор Маринов. Алилуя : [Сборник] / [Предг. Любомир Левчев]. – София : Захарий Стоянов, 2001 ([София], Вулкан 4). – 477 с.


191. БАЛАДА за Виктор Пасков, или летящото момче. (Лит.). // В е з н и, ХІ, 2001, № 1, с. 96- 98.


192. КУЛАТА Джеймс Джойс. // С т а н д а р т, № 3002, 7 май 2001, с. 17.


193. ВАСИЛЕВ, Николай. В средата на света : [Стихове] / С предг. от Любомир Левчев ; Ил. Николай К. Василев. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2003. – 115 с. : с ил.


194. РИЦАРЯТ на сонета. // П у л с, ІІІ, № 10, 19 май – 8 юни 2003, с. 12. Върху стихосбирката на П. Велчев “Битие от пясък”, [2003].


195. [ХУДОЖНИЧКАТА] Дора [Бонева]. // В е з н и, ХІІІ, 2003, № 3, с. 5-8. Също и в: ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ : [АВК] / Проект и състав. Виолина Кънева ; Ред. Станка Пенчева. – С., 2002. – (Звукова панорама на българската култура)


196. ЕДИН янки в двора на Родопа : 85 год. на [амер. поет] Уйлям Мередит. // С т а н д а р т, ХІ, № 3973, 28 ян. 2004, с. 24; № 3974, 29 ян. 2004, с. 23.


197. ПОЕТИЧНИТЕ изкушения на художничката Емилия Иванова. // 2 4 ч а с а (Пловдив), ХІІІ, № 114, 26 апр. 2004, с. 42.


198. СВАЛЯНЕ на мартеница или стихове на Ния Богомилова. // 2 4 ч а с а (Пловдив), ХІІІ, № 101, 13 апр. 2004, с. 34.


СПОМЕНИ. РАЗМИСЛИ. ПИСМА


199. ПРИЯТНИ сънища! // Л и т. ф о р у м, № 39, 27 септ. 1990, с. 5. Съдържа кореспонденцията на Л. Левчев до Г. Грийн, по повод публикуваните в сп. Септември, бр. 7, 1990 г. негови писма.


200. КАРМЕЛО ГОНЗАЛЕС – ученикът на Дали : Големият куб. художник, приятел на България, щеше да навърши 75 : [Спомени]. // 2 4 ч а с а, V, № 323, 25 ноем. 1995, с. 49.


201. ТИ си следващият. (Бълг. лит.). // Л и т. в е с т н и к, V, № 2, 25-31 ян. 1995, с. 11. Спомени за Пеньо Пенев.


202. ЗАМЪКЪТ на лисицата или сбогом на Ерве Базен. (Фр. лит.). // Н о в и н и п л ю с, № 8, 24 февр.- 1 март 1996, с. 13.
 Спомени за писателя.


203. ТЪГА за Марин Върбанов. (Лит.). // Г л а с, 1996, № 16-17, с. 79-80.


204. ДНЕС се навършват 60 години от рождението на поета, актьора и певеца [Владимир
Висоцки], който ни остави завещанието “Мир Вашему дому” / Страницата подготви Тодор Токин. // Т р у д, LІ, № 21, 25 ян. 1998, с. 6-7.
Съдържа и: Володя не беше дисидент, твърди Л. Левчев.


205. ПОЧИТ към Петър Увалиев. (Лит.). // П о н е д е л н и к, 1998, № 10-11, с. 161-168.
Съдържа и четири негови писма.


206. РАЗДЯЛА с Владимир Башев : Откъс от новия роман на поета – “Ти си следващият”. // Б ъ л г. п и с а т е л, V, № 14, 14 апр. 1998.


207. ДЪРПАНЕ на дяволската опашка. // М о н и т о р, ІІІ, № 482, 2 май 2000, с. 18. Спомени за ролята на тайните служби в писателските срещи преди 1989 г.

208. ЛЕГЕНДИТЕ летят като птици. // С т а н д а р т, № 2737, 24 юли 2000, с. 20.Двадесет години от смъртта на В. Висоцки.


209. ТОШЕВ, Тошо. Страх : Роман. – София : Захарий Стоянов, 2001 ([София] : Вулкан 4). – 215 с. Съдържа и: Писмо до автора на романа “Страх” / Любомир Левчев.


210. САНТИМЕНТАЛНО, смешно, прекрасно! // С т а н д а р т, № 3076, 23 юли 2001, с. 26. Спомени за Е. Евтушенко.


211. ЧЕТИРИНАЙСТИЯТ : [Спомени]. // С т а н д а р т, № 3016, 21 май 2001, с. 17.


212. ВЛАДИМИР БАШЕВ – загубеният ключ : Днес се навършват 35 г. от смъртта на поета. // Т р у д, LVІ, № 320, 19 ноем. 2002, с. 15.


ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Александров, Георги (прев.) 181
Анчев, Панко 16
Атанасова, Албена 142

Базен, Ерве (за него) 202
Балев, Милко 173
Башев, Владимир (за него) 206, 212
Башева, Миряна 153
Белев, Г. (прев.) 181, 185
Белев, И. (прев.) 185
Блажев, Свилен (ил.) 188
Богомилова, Ния (за нея) 198
Бонева, Дора (ил.) 1, 8; (за нея) 195
Боске, Ален 130
Ботев, Христо (за него) 119, 183

Василев, Николай 193, (ил.) 193
Василева, Лариса 174
Велчев, П. (за него) 194
Венин, Г. (прев.) 185
Висоцки, Владимир 186; (за него) 204, 208
Витанова, Пепа 140
Влахов-Мицов, Стефан 61
Върбанов, Марин (за него) 203

Генов, Любен 135
Георгиев, Марин 174; (прев.) 174
Георгиева, Капка 167
Гечев, Стефан 182
Гонзалес, Кармело (за него) 200
Гранитски, Иван 16, 184
Грийн, Г. 199

Джамджиева, Светлана 159
Джойс, Джеймс (за него) 192
Димитрова, Соня 150
Димов, Продрум 132
Динков, Иван 145
Добрев, Чавдар 121
Дренска, М. (прев.) 181
Дядо Пънч
вж Панчев, Панчо

Евтушенко, Е. (за него) 210

Живкова, Людмила (за нея) 173
Жогов, Борис 187

Зидаров, Камен (за него) 32
Зидарова, Б. (прев.) 176

Иванов-Йоаний, Иван (ил.) 12
Иванова, Емилия (за нея) 197
Илиева, Лилия (прев.) 176

Каранфилов, Е. 119
Кирова, Ш. (прев.) 185
Ковачев, Пенчо 163
Колев, Желязко 175
Коротич, Виталий 122
Коцева, Елена 138, 146
Кръстева, Елена 172
Кузнецов, Феликс 122
Кънева, Виолина 128, 195
Кънева, Снежана 139
Кърпачев, Христо 177

Левчев, В. (прев.) 185
Лечев, Георги (ил.) 15
Любенова, Татяна 168
Ляни
вж Елияна Търновска

Марков, Георги (за него) 125
Маркс, Карл (за него) 87
Матанов, Иван 144, 156, 162, 188
Матис, Анри (ил.) 184
Мередит, Уйлям 185; (за него) 196
Минчев, Минчо 179
Минчева, Галина 152
Митева, Мария 134
Михов, Валентин 137

Начев, Цветан 184
Нешева, Нада 136, 143, 147, 169
Николаева, М. (прев.) 185
Николаева Мария 158
Няголова, Е. (прев.) 185

Павлов, Константин 145
Падрон, Хусто Хорхе (за него) 180
Панчев, Панчо 189
Парашкевова, М. (прев.) 185
Паскалев, Владислав (ил.) 181
Пасков, Виктор 190; (за него) 191
Патрашкова, Кристина 148, 151, 157, 166
Пенев, Пеньо (за него) 201
Пенчева, Станка (ред.) 195
Пипонкова, Лили 135
Попова, Надя 149
Попова, Неда 155, 161, 164

Ралин, Радой 7
Робов, Валентин 170
Розин, Емил 178

Сарней, Жозе 181
Станчев, Станчо 121
Стоилов, Стоимен (ил.) 185

Токин, Тодор 141, 154, 160, 204
Тошев, Тошо 209
Трифонов, Георги (ил.) 14
Търновска, Елияна (ил.) 189

Увалиев, Петър (за него) 205
Узунов, Дечко (за него) 24, 53

Федоренко, Николай 176
Филипов, А. (прев.) 185
Фукуяма, Ф. 90

Хартайс, Ричард 185

Цанев, Иван 145

Чендов, Ч. (прев.) 176

Шишкова, Магдалена 1877 (ред.) 177
Шопкин, М. 119

Явашева, Татяна 165
Янев, Георги 145